Hallinto


Työntekijät


Seurassamme työskentelee kuusi päätoimista työntekijää: toiminnanjohtaja, harrastepäällikkö, kaksi valmennuspäällikköä, joukkuevoimistelun päävalmentaja sekä päätoiminen valmentaja. Osa-aikaisina kuukausipalkkaisina toimivat lisäksi harrastekoordinaattori, seurakoordinaattori sekä joukkuevoimisteluvalmentaja. 

Lisäksi seurassa työskentelee osa-aikaisia tuntityöntekijöitä noin 40. 

Toiminnanjohtaja Metti Pelkonen

metti.pelkonen@illusion.fi, 040 3546648 (arkisin klo 9-16)

 • johtaa organisaation toimintaa yhdessä johtokunnan kanssa
 • tekee aktiivisesti töitä seuran kehittämisen eteen
 • jalkauttaa organisaatioon uusia toimintatapoja ja huolehtii, että rohkeus, yhteisöllisyys ja innostus näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa
 • vastaa seuran taloudesta yhdessä talousvastaavan ja taloustiimin kanssa
 • vastaa seuran viestinnästä yhdessä markkinointi- ja viestintävastaavan kanssa
 • kehittää seuran yhteistyöverkostoja ja vastaa johtokunnan kanssa seuran varainhankinnasta

Harrastepäällikkö Elisa Hintikka

elisa.hintikka@illusion.fi, 044 4935480 (arkisin klo 8-16)

 • johtaa ja kehittää lasten, nuorten ja aikuisten harrasteliikuntapuolta
 • toimii toiminnanjohtajan apuna hallinnollisissa tehtävissä
 • toimii harrasteohjaajien ja harrastekoordinaattorin esihenkilönä 
 • ohjaa harrasteliikuntatunteja

Harrastekoordinaattori Tiina Sarjula

tiina.sarjula@illusion.fi 

yli 12-vuotiaiden valmennuspäällikkö Annika Lampinen

annika.lampinen@illusion.fi, 044 4934542

 • vastaa joukkuevoimistelutoiminnan organisoinnista ja arjesta
 • joukkuevoimistelutapahtumat
 • kehittää joukkuevoimistelun valmennus- ja kilpailutoimintaa yhdessä toiminnanjohtajan, päävalmentajan ja toimialatiimin kanssa

Alle 12v. valmennuspäällikkö Oona Mikala

oona.mikala@illusion.fi

 • vastaa joukkuevoimistelutoiminnan organisoinnista ja arjesta
 • joukkuevoimistelutapahtumat
 • kehittää joukkuevoimistelun valmennus- ja kilpailutoimintaa yhdessä toiminnanjohtajan, päävalmentajan ja toimialatiimin kanssa

Päävalmentaja Juuli Avikainen

juuli.avikainen@illusion.fi, 040 5636266

 • vastaa yli 12- vuotiaiden SM-sarjan joukkueista yhdessä joukkueiden valmentajien kanssa
 • johtaa joukkuevoimistelun toimialatiimiä
 • kehittää joukkuevoimistelun valmennus- ja kilpailutoimintaa yhdessä toiminnanjohtajan ja toimialatiimin kanssa

Johtokunta


Puheenjohtaja ja talousvastaava Leena Kuuri
Varapuheenjohtaja, HR-vastaava Niina Satusaari
Markkinointi- ja viestintävastaava Melina Matikka
Jokovastaava Evita Toikkanen
Voimisteluvastaava Milja Janhonen
Hallintovastaava Sonja Julkunen
Yhteistyökumppanit Taina Kuosmanen
Tuomarivastaava Emma Oikari
Tapahtumavastaava Aleksandra Mikhailova

Johtokunnan tehtävänkuvat


Puheenjohtaja

 • johtaa seuraa kohti yhteisiä tavoitteita ja visiota
 • pitää huolta, että seura toimii yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain, toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti
 • pitää toiminnan jatkuvassa kehityksessä
 • varmistaa, että toimintamme kaikissa osa-alueissa näkyvät arvomme laatu, vastuullisuus ja positiivisuus
 • auttaa seuran varainhankinnassa ja toimii osana taloustiimiä

Varapuheenjohtaja

 • tuuraa puheenjohtajaa silloin, jos puheenjohtaja on estynyt
 • toimii puheenjohtajan oikeana kätenä
 • auttaa seuran varainhankinnassa

Talousvastaava

 • johtaa taloustiimiä
 • vastaa seuran taloudesta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
 • toimii asiantuntijaroolissa kehittäen seuran taloushallintoa
 • toimii osana taloustiimiä

Markkinointi- ja viestintävastaava

 • johtaa markkinointitiimiä
 • vastaa seuran markkinoinnista ja viestinnästä yhdessä toiminnanjohtajan ja markkinointitiimin kanssa
 • toimii asiantuntijaroolissa kehittäen seuran sisäistä ja ulkoista viestintää
 • delegoi viestinnän tehtäviä seuran toimihenkilöille

Voimisteluvastaava

 • toimii linkkinä valmentajien ja johtokunnan välillä
 • tuo päätöksiin voimistelukentän näkemystä

Hallinto

 • kehittää asiantuntijana seuran hallinnollista puolta
 • toimii puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan apuna

Yhteistyökumppanivastaava

 • kehittää seuran varainhankintatiimin kanssa varainhankintaa
 • luo ja kehittää yhteistyökumppaniverkostoa

Virkistys & tuomaritoiminta

 • johtaa seuran virkistystiimiä
 • kehittää virkistys- ja työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä
 • on jv-tiimin apuna seuran tuomaritoiminnan organisoinnissa

HR

 • on mukana seuran HR-tiimissä
 • kehittää työnantajuuteen ja työsuhteeseen liittyviä toimenpiteitä