Hallinto

Illusionissa päätösvalta on vuosittain valittavalla johtokunnalla. Johtokunnassa on puheenjohtajan lisäksi 6-8 muuta luottamushenkilöä, joista kullakin on oma vastuualueensa. Johtokunnan roolit löydät täältä.

Johtokunnan alaisina toimivat seuran työntekijät. Päätoimisia työntekijöitä on kolme: toiminnanjohtaja, harrastekoordinaattori ja joukkuevoimistelun päätoiminen valmentaja. Heidän lisäkseen seurassa työskentelee kymmeniä valmentajia ja ohjaajia.