Yleistä Illusionista

Illusion tänäpäivänä

Illusion on marraskuussa 2014 perustettu voimistelun ja tanssin erikoisseura ja lasten ja nuorten Tähtiseura. Seuran jäsenmäärä oli vuonna 2021 922 jäsentä, joka tekee Illusionista Vaajakosken suurimman liikuttajan. Vaajakosken lisäksi toimintaa tarjotaan myös Jyskässä ja Laukaassa. Illusionilla on oma vuokrahalli Misukankujalla, jossa harjoittelevat aamupäivisin Ikiliike-ryhmä ja iltaisin joukkuevoimistelijat.

Harrasteliikuntapuolella tarjonta koostuu noin 30 lasten harrasteliikuntatunnista, koulujen kerhotoiminnasta, kolmesta perheliikuntatunnista, aikuisten ryhmäliikunnasta, aikuisten kursseista sekä viidestä Ikiliike-tunnista.

Näiden lisäksi kilpailupuolella toimii 13 joukkuevoimistelujoukkuetta, yksi seurayhteistyöjoukkue ja 3 tanssillisen voimistelun kilpailevaa joukkuetta. Illusionin ja Tampereen Sisun yhteistyöjoukkue Minetit voitti vuonna 2021 joukkuevoimistelun naisten sarjan maailmanmestaruuden.

Toiminnassamme on mukana noin 40 tuntityöntekijää, kolme osa-aikaista kuukausipalkkaista työntekijää sekä neljä päätoimista työntekijää. Näiden lisäksi suuressa roolissa ovat vapaaehtoiset, jotka ovat mukana esimerkiksi seuran johtokunnassa, joukkuekoordinaattoreina, suunnittelu- ja kehitystyössä sekä tapahtumien järjestämisessä.

Seuran toimintaa koordinoi johtokunta yhteistyössä toiminnanjohtajan, valmennuskoordinaattorin ja harrastepäällikön kanssa.

Toimintaamme ohjaavat seuran toiminta-ajatus, visio, missio sekä seuran nimeämät arvot. Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry (Illusion) tarjoaa harrasteliikuntaa vauvaryhmistä senioreihin sekä kilpailutoimintaa tanssillisessa voimistelussa ja joukkuevoimistelussa. Harrastajalle tarjotaan yksilöllinen polku harrasteliikunnassa, tanssillisessa voimistelussa, joukkuevoimistelun kilpailutoiminnassa sekä Illusion linjan huippupolulla.

Yhdistys on aatteellista tarkoitusta varten perustettu organisaatio, jossa toimiminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Yhdistyksen tulee noudattaa yhdistyslakia sekä muita yhdistystä koskevia lainsäädäntöjä, määräyksiä sekä yhdistyksen omia sääntöjä.

Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion ry on rekisteröity yhdistys, jolla on määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Ylin päätösvalta on yhdistyksen jäsenillä yhdistyksen vuosikokouksissa. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on kokouksissa yksi ääni.

Seurassamme jäseneksi liitytään maksamalla seuran vuosittainen jäsenmaksu. Tämä katsotaan ilmoitukseksi yhdistyksen johtokunnalle halusta liittyä seuran jäseneksi. Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Illusionin sääntöjä. Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle.


Toiminta-ajatus

”Ilo, innostus ja innovaatiot”

Tarkoituksena on kokea ja levittää liikunnan ja urheilun iloa ympärille, kokeilla rohkeasti ja avoimesti uutta ja sytyttää innostus liikkumisesta ja seuratoiminnasta. Tarkoituksena on tarjota laadukasta harraste-, kilpa- ja tapahtumatoimintaa sekä mahdollisuus edetä omalla harrastajan polulla oman taito- ja tavoitetasonsa mukaisesti.


Seuran arvot ja visio 

Missio

Yhteystiedot ja organisaation perustiedot