Ongelmanratkaisupolku


Joskus ryhmän sisällä tai vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa voi syntyä ongelmatilanteita. Näihin tilanteisiin on tärkeä puuttua ja hakea toimiva ratkaisu, että positiivinen ilmapiiri harrastajien, ohjaajan ja vanhempien välillä säilyy. Illusionissa ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti ja ongelmat ratkaistaan yhdessä asianosaisten kanssa. Seurassamme ongelmia lähdetään ratkomaan seuraavan polun mukaisesti:

  1. Ongelma pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan välittömästi ryhmän ohjaajien/valmentajien ja jäsenten kesken.

  2. Mikäli ongelma ei ratkea, otetaan selvitykseen mukaan asianosaisten harrastajien vanhemmat, harrastajat sekä ohjaaja/valmentaja.

  3. Ohjaaja/valmentaja informoi tilanteesta seuran toiminnanjohtajaa, joka konsultoi tarvittaessa johtokuntaa.

  4. Tarvittaessa kootaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän ohjaajat/valmentajat, vanhemmat sekä seuran edustajat (toiminnanjohtaja ja/tai johtokunnan edustaja). Paikalle voidaan tarvittaessa pyytää myös ulkopuolinen sovittelija tai asiantuntija.