Säännöt

Dance by Your Heart -tanssikatselmuksen säännöt

LAJIT JA IKÄSARJAT

Katselmuksessa voi esittää mitä tahansa tanssin lajia. Katselmus on tarkoitettu ryhmille, joissa tulee olla vähintään kolme esiintyjää. Ikäsarjassa enintään 1/3 ryhmästä saa ylittää tai alittaa sarjan ikärajat. Sarja toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita ryhmiä on vähintään kolme.

Ikäsarjat:

alle 10v. 10-12v. 13-16v. yli 16v.

OHJELMA

Ohjelman maksimipituus on 3,5 minuuttia. Saman ohjelman voi esittää vain kerran. Ohjelmalla tulee olla nimi. Jokaisesta ohjelmasta veloitetaan osallistumismaksu. Ryhmä voi osallistua vain yhdellä ohjelmalla/sarja. Ryhmällä on yksi suoritus. Suoritusjärjestys määräytyy tapahtuman järjestäjien suorittaman arvonnan perusteella.

MUSIIKKI

Musiikki on vapaavalintainen. Musiikin tulee olla siinä muodossa kuin se on tarkoitus soittaa tapahtumassa (esim. tarvittaessa sopivan pituiseksi miksattu). Musiikki tulee lähettää ilmoittautumisen yhteydessä mp3 -muodossa osoitteeseen tapahtumat@illusion.fi, nimettynä seuraavasti: ikäsarja_ohjelman nimi_ryhmän nimi_seura. Em. tiedot tulee ilmoittaa myös saateviestissä. Musiikki on myös oltava mukana tallennettuna cd-levylle, jossa ei ole muita kappaleita.

ASU

Esiintymisasu on vapaavalintainen. Asuun ei saa sisältyä esiintymisalustaa likaavia elementtejä, eikä siitä saa irrota mitään esiintymisalueelle.

REKVISIITTA

Lavasteina, välineinä ja muuna rekvisiittana saa käyttää mitä tahansa, minkä ryhmä voi sujuvasti tuoda esiintymisalueelle sisääntulonsa aikana, ja viedä mukanaan alueelta poistuessaan. Rekvisiittaan ei saa sisältyä esiintymisalustaa likaavia elementtejä, eikä siitä saa irrota mitään esiintymisalueelle.

KILPAILUALUE

Kilpailualue on noin 13x13m musta tanssimatto.

ARVIOINTI

1. Idea

Idea näkyy ohjelman nimessä, liikekielessä, puvuissa ja musiikissa. Idea on omaperäinen ja sitä ilmennetään yhtenäisesti ohjelman alusta loppuun.

2. Koreografia

Koreografia on monipuolinen, esteettinen, tanssillisista elementeistä koostuva kokonaisuus, joka välittää ohjelman idean. Liikemateriaali tukee ohjelman ideaa, ja sitä on kehitelty ja yhdistelty luovasti. Liikekielen tulee olla ryhmän ikä- ja taitotasolle sopivaa. Esiintymisalueen käyttö on monipuolista.

3. Suoritus

Suorituksessa yhdistyvät tekninen ja ilmaisullinen osaaminen. Arviointiperusteita ovat suorituksen varmuus, yhdenaikaisuus, yhtenäisyys ja sujuvuus, sekä ilmaisullisuus, eläytyminen ja ryhmän keskinäinen vuorovaikutus.

4. Visuaalisuus ja musiikki

Musiikki on vapaavalintainen. Musiikki tukee ohjelman ideaa ja on ryhmälle sopiva. Musiikkikooste on laadultaan hyvä, eikä ylitä ohjelman sallittua maksimipituutta. Esiintymisasu ja rekvisiitta ovat vapaavalintaiset. Esityksen visuaalinen ilme tukee esityksen teemaa ja on ryhmälle sopiva. Rekvisiittaa käytetään omaperäisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

PALAUTE, PALKINNOT JA KUNNIAMAININNAT

Kaikki ryhmät saavat kirjallisen palautteen. Jokaisesta ikäsarjasta palkitaan vähintään yksi tuomariston valitsema esitys, ja kunniamainintoja tuomariston harkinnan mukaan. Palautteet, palkinnot ja mahdolliset kunniamaininnat jaetaan tapahtuman päätteeksi.