Tervetuloa seuran syyskokoukseen 2.12.19 klo 18:30!

7.11.2019

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen 2.12.2019 klo 18:30 Illusionin hallille, Misukankuja 6, 40800 Vaajakoski.Jos haluat ehdottaa syyskokouksessa käsiteltäviä asioita, ne tulee toimittaa 18.11. mennessä osoitteeseen johanna.karhunen@illusion.fiAsialista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle    a) puheenjohtaja    b) sihteeri    c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa    d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Päätetään seuran nimen muutoksesta

14 Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

15 Päätetään kokous