Joukkuekoordinaattorit

Joukkuekoordinaattorit eli jokot toimivat korvaamattomana tukena joukkuevoimistelujoukkueille ja valmennustiimeille. Jokaisella joukkueella on 2-3 jokoa, jotka jakautuvat talkoo- ja budjettijokoihin. Jokojen tehtävät ovat monipuolisia ja tiimit voivat sopia yhdessä, miten jokojen osaamista ja asiantuntijuutta voisi parhaiten hyödyntää. 

Joukkuekoordinaattorin tehtävät: 

 • laatii joukkueen kausibudjetin yhdessä valmennustiimin kanssa
 • toimii linkkinä vanhempien ja valmentajan sekä vanhempien ja seuran välillä
  • joko ei puutu valmennuksellisiin asioihin, mutta tuo myös niistä asioista palautetta vanhemmilta tarvittaessa
 • toimii yhteistyössä valmentajien kanssa auttaen ja tukien joukkueen toimintaa
 • muistaa seuran arvot laatu, vastuullisuus ja positiivisuus toiminnassaan
 • kutsuu vanhemmat koolle vähintään kaksi kertaa kaudessa
 • vastaa valmentajan ja vanhempien kanssa sovituista hankinnoista
 • vastaa joukkueen taloudenhoidosta
  • kirjaa joukkueen laskut Netvisor-järjestelmään
  • seuraa budjetin toteutumista ja tiedottaa budjetin ajan tasaisesta tilanteesta vanhemmille
 • pitää joukkueensa voimistelijoiden sekä vanhempien yhteystiedot ajan tasalla
  • päivittää tarvittaessa voimistelijoiden allergiat ruokatilauksia varten
  • huolehtii, että Basecampissa ja Whatsapissa on oikeat henkilöt
  • muistuttaa muuttuneiden yhteystietojen päivityksestä jäsentietojärjestelmään
 • opastaa vanhempia Basecamp-sovelluksen kanssa
 • järjestää joukkueillat vähintään kerran kaudessa
 • osallistuu jokotiimin palavereihin kaksi kertaa kaudessa
 • toimii yhteyshenkilönä talkoissa ja varainhankinnassa
 • innostaa vanhempia mukaan seuran toimintaan
 • noudattaa seuran yhteisiä sääntöjä ja ohjeita
 • perehdyttää uuden jokon tehtäviin

Jokon edut: 

 • pääsee mukaan kehittämään nuorta ja kehityshaluista seuraa
 • pääsee vaikuttamaan seuran toimintaan
 • jäsenmaksun maksamalla aikuisten liikunnan 15x jumppakortti ja kesäjumppakortti ilmaiseksi
 • kaksi kertaa vuodessa toimihenkilöiden virkistyspäivä
 • matkustus kisabusseissa ilmaiseksi, jos vapaita paikkoja löytyy