Kilpailuinfo

TVS Illusionin kilpainfon tarkoitus on varmistaa yhtenäiset toimintatavat koko seurassa koskien kaikkia toimijoita: joukkueita, voimistelijoita, valmentajia, tuomareita sekä vanhempia. 

TVS Illusionissa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, jotka koskevat voimistelijoita, valmentajia, seuratoimijoita, vanhempia ja tuomareita (lisätietoa www.voimistelu.fi).

Voimistelijan ilmoittautuessa valintatilaisuuteen, hänen huoltajansa hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan ilmoittautumislomakkeessa TVS Illusionin kilpainfoa sekä Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.

 

1. Joukkueen budjetti 

 

Valmentaja ja joukkueenjohtaja laativat yhteistyössä joukkueelle kauden alussa budjetin. Budjetti on arvio kauden kuluista, joka tarkentuu kauden lopussa todellisten kulujen selvitessä. 

Arvio joukkueiden kuluista/kausi (ei sisällä budjetin ulkopuolisia kuluja eikä mahdollisia ulkomaan kilpailuja ja leirejä). Yleisesti Team-joukkueiden kulut ovat korkeammat johtuen kilpailujen ja leirien määrästä. 

Mini Illusion250-350€
Iliana-ikäluokka300-400€
Efise-ikäluokka400-800€
Feline-ikäluokka700-1000€
Yli 12-vuotiaat kilpa/harrastesarja500-800€
Yli 12-vuotiaat SM-sarja1200-1500€ 

 

Valmennuskaudet ovat kevätkausi, kesäkausi ja syyskausi. Kunkin joukkueen joukkueenjohtaja tekee yhteistyössä valmentajan kanssa joukkueelleen budjetin kausikohtaisesti, jonka mukaan maksut määräytyvät.

Kevätbudjetti 1.1-31.5

Kesäbudjetti 1.6-30.6

Syysbudjetti 1.8-31.12

Kilpailukauden kulut koostuvat valmennusmaksusta ja jäsenmaksusta, jotka suoritetaan seuralle, budjetin muista kuluista, lisenssistä sekä mahdollisista muista yksilöllisistä kuluista, kuten hieroja- ja fysioterapiakäynneistä. 

Seura laskuttaa valmennusmaksun ja jäsenmaksun lisäksi budjettikulut, jotka ovat jokaisella joukkueen jäsenellä yhtä suuret. Budjetin ulkopuoliset kulut, kuten lisenssin ja muut mahdolliset kulut perhe hoitaa itsenäisesti valmentajan ja joukkueenjohtajan ohjeiden mukaisesti. 

 

1.1 Valmennusmaksu ja jäsenmaksu 

 

Kevät 2018 valmennusmaksut 

1,5-1,9h155=31€/kk
2-3,0h165€=33€/kk
3,6-4,5h185€=37€/kk
4,6-5,5h205€=41€/kk
5,6-6,5h215€=43€/kk
6,6-7,5h225€=45€/kk
7,6-8,5h235€=47€/kk
8,6-9,5h245€=49€/kk
9,5-10,5h255€=51€/kk
10,5-15h265€=53€/kk
15-20h280€

=56€/kk

yli 20h290€=58€/kk

 

Kesäkauden 2018 valmennusmaksut määräytyvät kuukausihintojen mukaan. Vaikka voimistelija lomailisi osan harjoituskaudesta, kulut määräytyvät joukkueen harjoituskauden mukaan ja kaikki joukkueen jäsenet ovat velvollisia maksamaan valmennusmaksun. 

Valmennusmaksu koostuu valmentajakuluista sekä kilpailutoiminnan yhteisten kulujen osuudesta. Valmennusmaksua tuetaan porrastetusti harjoitustuntien mukaan, eli eniten harjoittelevien maksu on suhteessa edullisempi kuin vähemmän harjoittelevien. Valmennusmaksuun sisältyy seuran tehotreenipäivä kerran kaudessa sekä kaksi tai neljä kotisalileiripäivää. Kilpailevien joukkueiden valmennusmaksu sisältää neljä kotisalileiripäivää ja ei-kilpailevien kaksi.

Joukkueessa aloittaminen kauden alussa merkitsee sitoutumista maksaa valmennusmaksu kokonaisuudessaan. Jokainen voimistelija ja perhe sitoutuu kauden alussa kilpailukauteen sekä sen harjoituksiin ja tapahtumiin. Valmennusmaksu maksetaan aina kokonaan, eikä niitä palauteta mahdollisessa kesken kauden tapahtuvassa lopettamis- tai sairaustapauksessa. Tästä poikkeuksena tilanteet, joissa voimistelijalla on lääkärin määräämä yli kuukauden kestävä liikuntakielto. Näissä tapauksissa aina yhteydenotto seuran hallitukseen (toimisto@illusion.fi).

Muut kulut, kuten baletti, puvut yms. tukitoimet laskutetaan suoraan joukkueelta, ja  jaetaan tasan joukkueen voimistelijoiden kesken.

Valmentajien koulutus- ja ohjauskulut, seuran suunnittelu- ja kehitystyö sisältyvät valmennusmaksuun.

Jäsenmaksuun sisältyy teosto- ja Gramex maksut, nettisivujen ylläpitomaksu, Suomen Voimisteluliiton jäsenmaksut, mainos- ja tiedotuskulut jne.

TVS Illusionin jäsenmaksu on 15€/kalenterivuosi. Jäsenmaksu laskutetaan kevätkauden ensimmäisessä erässä. Jäsenet saavat jäsenkortin, jolla saa alennuksia seuran ja Voimisteluliiton yhteistyökumppaneilta. Uusilta jäseniltä peritään jäsenmaksu syyskauden alussa.

Voimistelijan lopettaessa ilmoitus tulee tehdä aina kirjallisesti osoitteeseen toimisto@illusion.fi

 

1.2 Budjetin muut kulut

 

Kilpailujen osallistus-, matka- ja majoituskulut sekä ylimääräiset leirit yms eivät sisälly valmennusmaksuun. Lisäksi kaikille kilpaileville joukkueille tulee maksettavaksi hallintokulu 25€, jolla katetaan kirjanpito- ja pankkikuluja ja toimintamaksu, joka kattaa harjoitustilamaksuja. Leirien ja kilpailumatkojen varaukset tehdään koko joukkueelle. Jos voimistelija ilmoittaa jo kauden alussa, ettei pätevästä syystä pysty osallistumaan leirille tai kilpailumatkalle ja varausta ei hänelle tehdä, tulee hänelle maksettavaksi osuus kilpailujen osallistumismaksusta sekä osuus valmentajan kuluista. Jos voimistelija jättää käyttämättä jonkun osan matkasta (tulee esimerkiksi omalla kyydillä) tulee hänelle silti maksettavaksi tasaosuus joukkueen kanssa. 

Jos voimistelija jää pois reissusta sairaustapauksen johdosta, tulee vanhemman hoitaa peruutus ja toimittaa lääkärintodistus suoraa kilpailun/leirin järjestäjälle. Muutoin kulut tulevat maksettavaksi. Joukkueen kuluista tulee tässäkin tapauksessa maksettavaksi tasaosuus matkoista, osallistumismaksusta sekä valmentajien kuluista. Mahdollinen hyvitys kilpailun/leirinjärjestäjältä koskee siis majoitus- ja ruokakuluja. 

Jokainen kilpailija on velvollinen maksamaan hänelle hankitun kilpailupuvun, välineet, baletti-, lihastasapainotestaus- ja muut ylimääräiset kulut sekä hankinnat budjetin mukaisesti. 

1.3 Lisenssi

 

Kaikkien kilpavoimistelijoiden tulee hankkia itse Suomen Voimisteluliiton lisenssi. Lisenssikausi on 1.9-31.8. Joukkueenjohtajat tarkistavat, että kaikilla joukkueen voimistelijoilla on voimassaoleva lisenssi ja vakuutus. Vakuutusyhtiöltä kannattaa tarkistaa ensin oman tapaturmavakuutuksen sisältö ja omavastuuosuus ja samalla pyytää vakuutustodistus.

Jos olet viime kaudella voimistellut toisessa seurassa, liitto lähettää sähköpostiin esitäytetyn lomakkeen. Seuravaihdoksen vuoksi lisenssi täytyy tehdä uudestaan voimisteluliiton nettisivuilta, joten älä täytä esitäytettyä lomaketta.

Lisätietoa lisenssistä:

http://voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Lajien-yhteiset-asiat/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset

Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteellinen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Näitä varten jokainen voi hankkia oman sairaskuluvakuutuksen. Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella tytöllä on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus (tarpeen tullen myös matkatavaravakuutus). Kilpalisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi sairaustapauksia. Jokaisen on itse varmistettava vakuutuksensa riittävä kattavuus.

 

1.4 Kilpailutoiminnan kulujen jakautuminen

 

Hallitus päättää resurssien puitteissa kilpailutoiminnan tukemisesta vuosittain. Tuesta ulkomaan kilpailumatkoihin päätetään kunkin kauden alussa hakemuksen perusteella. Joukkueenjohtajan tulee toimittaa hallitukselle hakemus perusteluineen osoitteeseen toimisto@illusion.fi 

Vanhemmat voivat osallistua koti- ja ulkomaan kilpailumatkoille kannustusjoukoissa. Joukkueenjohtaja hoitaa matkavaraukset ja matkajärjestelyt yhteistyössä muiden joukkueenjohtajien kanssa. Laskutus tapahtuu Neptonin kautta. 

Valmennusmaksu

-voimistelijat maksavat 100%

-tuntitaulukon mukaisesti

-sis. valmentajien palkka- ja salivuokrat, osa kilpailutoiminnan yhteisistä kuluista

Seuran jäsenmaksu

-voimistelijat maksavat 100%

-15€/vuosi 

-laskutetaan vuoden ensimmäisessä laskussa 

Lisenssit

-voimistelijat maksavat 100%

-hoitavat itsenäisesti

Puvut

-voimistelijat maksavat 100%

-laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan

-joukkueet hoitavat itsenäisesti

Baletti, fysioterapia, LTP yms valmennustuki

-voimistelijat maksavat 100%

-laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan

-joukkue hoitaa itsenäisesti

Leirit

-voimistelijat maksavat 100%

-laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan (alle 12v joukkue maksaa kaksi valmentajaa, yli 12v vähintään yhden valmentajan)

-ikäkausi- sekä maajoukkueringin leireille joukkue maksaa vähintään yhden valmentajan ja seura maksaa toisen valmentajan. Jos leirille lähtee vain yksi valmentaja, maksaa kulut joukkue. Tämä tuki tulee automaattisesti, joten se huomioidaan suoraa budjetissa. 

-poissaolotapauksissa maksettavaksi kaikille joukkueen jäsenille osuus valmentajien kuluista 

Kotimaan kilpailut

-voimistelijat maksavat 100%

-sis. osallistumismaksut, matkat, ruoat, yöpymiset, alle 12v kahden valmentajan kulut sekä yli 12v vähintään yhden valmentajan kulut

-laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan (lasku kaikille joukkueen jäsenille, jotka on ilmoitettu kilpailuihin sekä poissaolotapauksissa osuus osallistumismaksusta ja valmentajien kuluista) 

Ulkomaan kilpailumatkat

-hallitus vahvistaa tapauskohtaisesti. Tästä hakemus erikseen seuran hallitukselle (toimisto@illusion.fi) 

-valmentajien kulut ja tuomarikulut: seura maksaa tapauskohtaisesti 1-2 valmentajaa. 

-joukkueen kulut voimistelija maksaa 100%, laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan

 


 

2. Laskutus 

 

Laskutus tapahtuu Hoika-järjestelmän kautta.

Tammikuussa/Syyskuussa laskutetaan aina valmennusmaksu (sekä tammikuussa jäsenmaksu)

Muut kuukauserät määräytyvät budjetin mukaan. Tasauserä laskutetaan touko-kesä/joulu-tammikuussa.

Laskut tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Jos haluat sopia maksusuunnitelmasta, ota yhteyttä ennen laskun eräpäivää osoitteeseen laskutus@illusion.fi.

Eräpäivästä 14 vuorokauden kuluttua lähetämme maksumuistutuksen. Jos maksua ei näy vielä 28 vrk päästä eräpäivästä, laitamme muistutuslaskun, jonka mukana tulee laskutuslisä 5€. Jos muistutuslaskun eräpäivään mennessä maksua ei näy tilillämme, laitamme laskun perintään Suomen Perintätoimisto Oy:lle.

Jos maksuja ei ole suoritettu ja maksusuunnitelmaa sovittu, ei voimistelija voi osallistua joukkueen toimintaan.

 


 

3. Sponsorit, yhteistyökumppanit ja varainhankinta

 

Jos sinulla on mahdollisuus auttaa seuraamme ulkopuolisen rahallisen tuen saamisessa, ota yhteyttä Illusionin hallitukseen sähköpostitse osoitteeseen toimisto@illusion.fi. Seuran yhteistyökumppanivastaava on Terhi Hokkanen, teho-tytto@luukku.com, p.0452136900. Sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja tukemaan joukkueitamme. Joukkueet esiintyvät tai työskentelevät yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa, jäsenille lähetetään yhteistyökumppaneidemme tarjouksia ja seura edistää toiminnallaan yhteistyökumppaneiden omaa toimintaa ja myyntiä.

 

3.1 Joukkueiden varainhankinta 

 

Joukkueet saavat myös itse hankkia omia sponsoreita/tukijoita. Tällöin joukkueen osuus tuesta on 90% ja seuran 10%. Joukkue voi mainostaa tukijoitaan omalla instagram-tilillään sekä nettisivuilla oman joukkueensa sivuilla (ei seuran etusivulla ja Facebookissa). Lisäksi joukkue voi hankkia esimerkiksi paidan, johon painattaa tukijoiden logoja. Seuran yhteisiin edustusvaatteisiin ei saa tehdä painatuksia tai kiinnittää logoja. 

Joukkueet voivat myös harjoittaa varainhankintaa talkootyöllä. Tällöin joukkue saa 100% tuotosta. Varainhankinnat tulee aina hyväksyttää seuran talousvastaavalla ottamalla yhteyttä osoitteeseen laskutus@illusion.fi. 

 


 

4. Illusionin edustusasu

 

Seuran voimistelijoilla on kisoissa ja tapahtumissa yllä seuran yhtenäinen edustusasu. Tämä hankintaan budjetin ulkopuolella suoraa seuralta. Mallistosta löytyy softshell -takki, jonka hinta noin 65€, treenitoppi n. 35€ sekä lycratakki n. 55€. Lisäksi tarjolla on muitakin seuratuotteita kausittain. 

 


 

5. Jäsenrekisteri ja ilmoittautuminen

 

Jokainen valmennusryhmän voimistelija rekisteröityy itse TVS Illusionin jäseneksi osoitteessa www.jasentieto.fi > valitse listasta Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion Vaajakoski. Näistä tiedoista koostuu TVS Illusionin  jäsen- ja kilparekisteri, joka on luonteeltaan henkilötietorekisteri. Jokainen voimistelija/huoltaja huolehtii rekisteröitymistietojen päivittämisestä palvelun Omat tiedot- osiossa. TVS Illusion tarvitsee tätä henkilötietorekisteriä muun muassa joukkueiden kokoonpanojen tietoihin, vanhemmille tiedottamiseen sekä laskutukseen. Huoltaja voi tarkistaa tiedot aina netistä jäsentietopalvelusta.

Rekisteröinnin jälkeen voimistelija on ilmoitettava järjestelmän kautta joukkueeseen. Valitse ilmoittautuminen - kausi: Voimistelu syksy 2015 ja ryhmälistasta oma joukkue.

Huoltaja on vastuussa oikeiden yhteystietojen ilmoittamisesta. Jos esimerkiksi lasku ei tule perille väärän sähköpostiosoitteen vuoksi, on lasku silti perintäkelpoinen ja maksumuistutuslisät tulevat maksettavaksi. 

 


 

6. Yhteystiedot

 

Seuran kilpailutoiminnasta ja joukkueista löytyy lisätietoa seuran kotisivuilta www.illusion.fi

Seuran toimintaa koskevissa kysymyksissä ensisijainen kontakti on seuran puheenjohtaja Laura Koistinen, laura.koistinen@illusion.fi, p. 0504106213. Talousasioissa yhteydenotto laskutus@illusion.fi

Jokaisella joukkueella on vanhemmista nimetty joukkueenjohtaja, joka toimii linkkinä vanhempien ja seuran/valmentajan välillä.

Oma valmentaja vastaa voimistelijoita ja joukkueen valmennusta koskeviin kysymyksiin.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin