Pelisäännöt

Kaikkien joukkueiden voimistelijat tekevät kauden alussa joukkueen omat, yhteiset pelisäännöt, jotka allekirjoitetaan ja toimitetaan Illusionin toimistolle. Lisäksi vanhemmat käyvät läpi yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt kauden ensimmäisessä palaverissa.

Joukkuevoimistelujoukkueessa toimiminen vaatii kaikilta sitoutumista toimintaan, yhteisiin toimintatapoihin sekä pelisääntöihin.