Urheilijaksi kasvaminen

Urheilijaksi kasvaminen ei ole automaattista vaan pitkäaikainen prosessi, johon tarvitaan vanhempien ja valmennuksen yhteistyötä. Voimistelijan kehittymiseen tarvitaan tasapaino levon, ravinnon ja harjoittelun välillä. 

Vanhemman tehtävänä on huolehtia lapsen päivärytmistä (läksyjen tekoajat, nukkumaanmeno) sekä ravinnosta. Vanhemman tehtävänä on mahdollistaa kotona urheilijan terveellinen ruokavalio. Vanhempien tulee myös kannustaa monipuoliseen liikkumiseen, ulkoiluun ja huolehtia siitä, että lapsi liikkuu vähintään 20h/vko. Tässä on tärkeä hyödyntää koulu- sekä harjoitusmatkoja. 

Valmentajan rooli on laatia huolellisesti harjoitussuunnitelma, joka tukee lapsen kehitystä sekä kannustaa lapsia terveelliseen ruokavalioon. 

Tärkeää on saumaton yhteistyö ja tiedonkulku vanhempien ja valmentajien välillä, jotta valmentaja voi reagoida ja muuttaa harjoitussuunnitelmaa, jos lapsi on esimerkiksi väsynyt.

Urheilijaksi kasvamisen peruspilareita

  • Urheilullinen elämäntapa on osa lapsen arjen kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • Lapsen säännöllinen päivärytmi
  • Lasta ohjataan urheilullisuuteen ja terveellisiin elämäntapoihin 
  • Lähipiirissä toimivat aikuiset toimivat esimerkkinä