Voimisteluopas

Yleistä

Illusionin voimisteluoppaan tarkoitus on varmistaa yhtenäiset toimintatavat koko seurassa koskien kaikkia toimijoita: joukkueita, voimistelijoita, valmentajia, joukkuekoordinaattoreita, tuomareita sekä vanhempia.

Illusion on urheiluseura, joka koostuu jäsenistä. 

Seuran toiminnan mahdollistaa kaikkien toimijoiden panos seuratyöhön eli vapaaehtoistoimintaan. Valmentajat toteuttavat seuratyötä mm. valmennuksen suunnittelussa ja seuran tapahtumissa. Seura velvoittaa vanhemmat ja voimistelijat kauden aikana seuratalkoisiin, kuten kilpailujen ja tapahtuman järjestämisiin, esiintymisiin tai mainosten jakamiseen. Seuratalkoiden tuotto tulee kokonaisuudessaan seuralle kattamaan voimistelun valmennus- ja kilpailutoiminnan kuluja.

Illusionissa noudatetaan Suomen Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, jotka koskevat voimistelijoita, valmentajia, seuratoimijoita, vanhempia ja tuomareita (lisätietoa www.voimistelu.fi).

Voimistelijan ilmoittautuessa valintatilaisuuteen ja joukkueeseen, hänen huoltajansa hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan ilmoittautumislomakkeessa Illusionin voimisteluopasta sekä Voimisteluliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä. Voimisteluopas käydään myös läpi joka kauden alussa vanhempainpalaverissa.

Pelisäännöt ja sitoutuminen

Jokainen joukkue luo kauden alussa pelisäännöt voimistelijoille sekä vanhemmille. Valmentajat laativat pelisäännöt yhdessä voimistelijoiden kanssa ja joukkuekoordinaattorit vanhempien kanssa. Pelisäännöt toimitetaan vanhemmille sekä seuran toiminnanjohtajalle.

Joukkuevoimistelujoukkueessa harrastaminen vaatii vanhemmilta ja koko perheeltä sitoutumista joukkueen ja seuran toimintaan sekä lajiin. Voimistelijan harrastusta tukevat vanhemmat, valmentajat sekä joukkuekoordinaattorit kaikki oman roolinsa ja tehtäviensä mukaisesti.

Mahdollisista poissaoloista on aina neuvoteltava etukäteen joukkueen valmennuksen kanssa. Poissaoloista tulee tiedottaa ja neuvotella valmentajan kanssa hyvissä ajoin, koska ne voivat vaikuttaa kauden suunnitteluun ja harjoitusaikoihin. 

Kilpailevissa (yli 8v.)  joukkueissa perheiden edellytetään sitoutuvan joukkueen harjoituksiin ja tapahtumiin niin, että poissaoloja ei kauden aikana syntyisi.

Valmennusjärjestelmä ja valintatilaisuudet

Seurassamme toimii ikäkausijärjestelmä, joka pyrkii tarjoamaan jokaiselle taito- ja motivaatiotasolle sopivan joukkueen. Joukkueet osallistuvat kerran vuodessa joulukuussa valintatreeniin, joiden jälkeen vahvistetaan seuraavan kauden kokoonpano. Joukkueisiin on mahdollista hakea myös touko-kesäkuun aikana, mutta kokoonpanot pyritään pitämään mahdollisimman samana. 

Valintatreeneissä myös uusien voimistelijoiden on mahdollista hakea toimintaan mukaan. Valintatreeni on ikäluokan harjoitus. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Valintatreenissä valmennustiimi sekä ulkopuoliset valmentajat ja/tai tuomarit arvioivat voimistelijoita eri osa-alueilla ja ovat vastuu- ja ikäkausivalmentajan tukena päättämässä seuraavan kauden kokoonpanoja.

 Ikäkausijärjestelmän avulla seura pyrkii löytämään jokaiselle joukkueen, jossa on hyvä harjoitella ja kehittyä. 

Valintatreenit tarjoavat jokaiselle tasa-arvoisen mahdollisuuden hakea seuran joukkueisiin.

Kilpailukausi

Kilpailuvuosi jaetaan kahteen kilpailukauteen, kevät- ja syyskauteen. Edustusjoukkueisiin Illusioniin (yli 16v.) ja Illusion Jr (14-16v.) sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Muihin joukkueisiin sitoudutaan puolivuosittain, joulukuussa kevätkaudelle, sekä touko-kesäkuussa syyskaudelle. 

Valintatreenin jälkeen paikka joukkueessa vahvistetaan kirjallisesti ilmoittautumislomakkeen kautta. Tämä vahvistus on sitova ilmoittautuminen joukkueeseen, kilpailukauden tapahtumiin ja budjettikuluihin.

Kevätkausi 1.1-31.5 / Syyskausi 1.6-31.12

Seurassa harrastaneet voimistelijat ottavat paikan joukkueessa vastaan sovittuun päivään mennessä. Tapauskohtaisesti vanhempi voi sopia maksimissaan kahden viikon kokeiluajasta, jos voimistelijalla on vaihtunut joukkueen kokoonpano tai valmennus. 

Uudet voimistelijat saavat maksimissaan kaksi viikkoa kokeiluaikaa, jonka aikana paikka joukkueessa on otettava vastaan. 

Kun paikka joukkueessa on otettu vastaan, voimistelija ja perhe on sitoutunut kauden loppuun asti joukkueen kuluihin, vaikka voimistelija ei jatkaisi joukkueessa. 

Joulukuussa sitoudutaan 31.5. asti syntyviin kuluihin (poikkeuksena Voimistelupäivät) ja 1.6. sitoudutaan 31.12. asti syntyviin kuluihin. 

Mahdollisissa lopettamistapauksissa paikan vastaanottanut maksaa valmennusmaksun, olosuhdemaksun, hallintokulun ja jäsenmaksun kokonaisuudessaan sekä tasaosuuden joukkueen budjettikuluista. Ainoastaan liiton rinkileirien osallistumismaksusta on mahdollista saada hyvitystä, jos leiriosallistuminen on vielä mahdollista peruuttaa. 

Poikkeuksena yli kuukauden kestävä liikuntakielto, jolloin valmennusmaksusta on tapauskohtaisesti mahdollista saada seuralta hyvitystä. Tällaisessa tilanteessa toimitettava lääkärintodistus osoitteeseen toimisto@illusion.fi selvityksen kanssa. 

Lopettamisilmoitus tulee tehdä aina kirjallisesti osoitteeseen toimisto@illusion.fi. 

Joukkueen budjetti

Valmentaja ja joukkuekoordinaattori laativat yhteistyössä kauden alussa joukkueen budjetin, joka on arvio kauden kuluista. Budjetti koostuu valmennusmaksusta, jäsenmaksusta, hallintokulusta, olosuhdemaksusta sekä budjetin muista kuluista, kuten hankinnoista ja kilpailutoiminnan kuluista. 

Valmennusmaksu, hallintokulu, olosuhdemaksu ja jäsenmaksu suoritetaan seuralle. 

Muut kulut ovat todellisia, toteutuneita kuluja, jotka tasataan budjetin viimeisessä erässä toteuman mukaisesti. Budjettikulut ovat joukkueen jokaisella jäsenellä yhtä suuret. Budjetin ulkopuoliset kulut, kuten lisenssin perhe hoitaa itsenäisesti valmentajan ja joukkuekoordinaattorin ohjeiden mukaisesti. Perheellä on aina oikeus pyytää budjetti nähtäväksi ja lisäselvitystä budjettikuluihin joukkuekoordinaattorilta.

Arvio joukkueiden kuluista/kausi

(ei sisällä lisenssiä ja mahdollisia ulkomaan kilpailumatkoja) 

 • Mini Illusion 250-350€/kausi
 • Iliana-ikäluokka 300-400€/kausi
 • Efise-ikäluokka 300-1100€/kausi
 • Feline-ikäluokka 500-1500€/kausi
 • Yli 12v kilpa/harraste 500-1000€/kausi
 • Yli 12v SM-sarja 1200-2000€/kausi

Yleisesti Illusion linjan ja SM-sarjan joukkueiden kulut ovat korkeammat johtuen kilpailujen ja leirien määrästä. Huom! Ylläolevat ovat suuntaa antavia arvioita. Budjetit käydään aina läpi ensimmäisessä vanhempainpalaverissa yhdessä vanhempien kanssa. Budjetin kuluja voidaan pienentää joukkueen varainhankinnalla. 

Valmennusmaksu koostuu valmentajien palkka- ja työnantajakuluista, koulutuskuluista sekä kilpailutoiminnan yhteisten kulujen osuudesta. 

Valmennusmaksua tuetaan porrastetusti. Näin eniten harjoittelevien maksu on suhteessa edullisempi kuin vähemmän harjoittelevien. Seuratuki on huomioitu alla esitetyissä valmennusmaksuissa. Yli 12 vuotiaiden SM-sarjassa budjetin muut kulut nousevat merkittävästi, kun budjettiin tulee mukaan enemmän kilpailuja ja mahdollisesti ulkomaan kilpailumatkoja. Seura tukee valmennusmaksussa portaittain, että lasten ja nuorten olisi mahdollista harrastaa voimistelua mahdollisimman pitkään. Seuran tuki valmennusmaksuun saadaan pääosin seuran järjestämistä tapahtumista ja seuratalkoista. Valmennusmaksuun sisältyy seuran tehotreenipäivä kerran kaudessa sekä 1-4 kotisalileiripäivää.

Olosuhdemaksu määräytyy joukkueiden harjoitusmäärän ja joukkueelle kohdistetun olosuhderesurssin mukaisesti. Olosuhdemaksua maksetaan tammi-joulukuulta (poislukien heinäkuu). Olosuhdemaksulla katetaan Illusion hallin vuokrakuluja sekä muita olosuhdekuluja, kuten välineistön hankkimista ja huoltoa. 

Syyskausi 2021 valmennusmaksu+olosuhdemaksu

Illusion linjasarjah/vko€/kk 
Illusion Jr14-16SM17-30h140€
Illusion Pre Jr12-14SM16,5h140€ 
Illusion Feline10-1213h120€ 
Illusion Efise8-107h101€
Illusion Iliana6-8 3,5h 65€ 
 • Illusion linjan joukkueiden harjoituksiin on budjetoitu kaksi valmentajaa. Jos joukkueessa voimistelee yli 12 tyttöä, on valmentajaresurssi 2,5 valmentajaa.
 • Valmennusmaksu tarkistetaan vielä kauden alussa arvioidun harjoitusmäärän ja valmennusresurssin mukaisesti.
Yli 12v. kilpa- ja harrastesarjah/vko€/kk 
Harraste Teamyli 16H3-4h15€
Kilpa Valentine14-16K10,5h104€ 
Kilpa Felise12-14K10,5h104€ 
Harraste Felise12-14H4,5h49€ 
 • Yli 12v. kilpa- ja harrastesarjan joukkueiden harjoituksiin on budjetoitu yksi valmentaja. Jos joukkueessa voimistelee yli 12 tyttöä, on resurssi 1,5 valmentajaa.
 • Valmennusmaksu tarkistetaan vielä kauden alussa arvioidun harjoitusmäärän ja valmennusresurssin mukaisesti.
10-12 -vuotiaath/vko€/kk 
Feline 1011111€
Feline 11 

 • Feline 10 joukkueelle on budjetoitu 1,5 valmentajaa harjoituksiin. Jos joukkueessa voimistelee yli 12 tyttöä, on resurssi kaksi valmentajaa.
 • Feline 11 joukkueelle on budjetoitu yksi valmentaja. Jos joukkueessa voimistelee yli 12 tyttöä, on resurssi 1,5 valmentajaa.
 • Valmennusmaksu tarkistetaan vielä kauden alussa arvioidun harjoitusmäärän ja valmennusresurssin mukaisesti.


8-10 -vuotiaath/vko€/kk 
Efise 12690€
Efise 13 351€ 
6-8 -vuotiaat 

Iliana 14 356€
 • Alle 10-vuotiaiden joukkueisiin on budjetoitu kaksi valmentajaa.
 • Valmennusmaksu tarkistetaan vielä kauden alussa arvioidun harjoitusmäärän ja valmennusresurssin mukaisesti.

Valmennusmaksu, jäsenmaksu ja olosuhdemaksu laskutetaan yhdellä laskulla kevään osalta (tammi-toukokuu), mutta laskun voi maksaa 2-3 erässä. 

Vaikka voimistelija lomailisi osan harjoituskaudesta, kulut määräytyvät joukkueen harjoituskauden mukaan ja kaikki joukkueen jäsenet ovat velvollisia maksamaan valmennusmaksun.

Illusionin jäsenmaksu on 20€/kalenterivuosi. Jäsenmaksuun sisältyvät teosto - ja Gramexmaksut, nettisivujen ylläpitomaksu, Suomen Voimisteluliiton jäsenmaksut, mainos- ja tiedotuskulut jne. Jäsenmaksu laskutetaan vuoden ensimmäisessä laskussa. 

Jäsenmaksu suoritetaan vuoden ensimmäisessä erässä. Jäsenyys oikeuttaa seuran ja Voimisteluliiton yhteistyökumppaneiden jäsenalennuksiin. 

Hallintokulu on syyskaudella 2021 40€/kausi. Hallintokulu kattaa seuran hallinnollisia kuluja, kuten toimisto, taloushallinto, pankki- ja kirjanpitokuluja. Hallintokulu laskutetaan budjetin mukana.

Budjetin muut kulut

Kilpailujen osallistus-, matka- ja majoituskulut sekä ylimääräiset leirit yms. eivät sisälly valmennusmaksuun. Leirien ja kilpailumatkojen varaukset tehdään koko joukkueelle. Jos voimistelija jättää käyttämättä jonkun osan matkasta (tulee esimerkiksi omalla kyydillä) tulee hänelle silti maksettavaksi tasaosuus joukkueen kanssa. Ainoana poikkeuksena liiton leirit, joista osallistumismaksua ei tarvitse maksaa, jos voimistelijaa ei ole ilmoitettu leirille. Tässäkin tapauksessa muut matkan kulut (matkat, ruokailut yms.) tulee maksettavaksi. 

Jos voimistelija jää pois leiriltä sairaustapauksen johdosta, tulee vanhemman hoitaa peruutus ja toimittaa lääkärintodistus suoraa leirin järjestäjälle. Muutoin kaikki kulut tulevat maksettavaksi. 

Voimistelijan perhe voi hakea maksettavaksi jääviä kuluja omasta matkavakuutuksesta. Tällöin on huomioitava, että lapsella on oltava oma matkavakuutus, eikä vakuutus liitettynä vanhempien matkavakuutukseen.

Lisenssi

Kaikkien kilpavoimistelijoiden tulee hankkia Suomen Voimisteluliiton lisenssi.

 Lisenssikausi on 1.9-31.8. Joukkuekoordinaattorit tarkistavat, että kaikilla joukkueen voimistelijoilla on voimassa oleva lisenssi ja vakuutus. Vakuutusyhtiöltä kannattaa tarkistaa ensin oman tapaturmavakuutuksen sisältö ja omavastuuosuus ja samalla pyytää vakuutustodistus.

Jos olet viime kaudella voimistellut toisessa seurassa, liitto lähettää sähköpostiin esitäytetyn lomakkeen. Seuravaihdoksen vuoksi lisenssi täytyy tehdä uudestaan voimisteluliiton nettisivuilta, joten älä täytä esitäytettyä lomaketta.

Lisätietoa lisenssistä

Lisenssiin sisältyvän vakuutuksen perusteella korvataan tapaturmasta aiheutunut vamman hoito, lääketieteellinen haitta ja kuolema vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Näitä varten jokainen voi hankkia oman sairaskuluvakuutuksen. Ulkomaan kisamatkoilla jokaisella tytöllä on oltava voimassa oleva matkustajavakuutus (tarpeen tullen myös matkatavaravakuutus). Kilpalisenssi kattaa ulkomailla vain kilpailu- ja harjoitustilanteet, ei esimerkiksi sairaustapauksia. Jokaisen on itse varmistettava vakuutuksensa riittävä kattavuus.

Kilpailutoiminnan kulujen jakautuminen

Seuran johtokunta päättää resurssien puitteissa kilpailutoiminnan tukemisesta vuosittain. Tuesta ulkomaan kilpailumatkoihin päätetään kunkin kauden alussa hakemuksien perusteella. Joukkuekoordinaattorin tulee toimittaa hallitukselle hakemus perusteluineen osoitteeseen toimisto@illusion.fi

Vanhemmat voivat osallistua koti- ja ulkomaan kilpailumatkoille kannustusjoukoissa. Joukkuekoordinaattori hoitaa matkavaraukset ja matkajärjestelyt yhteistyössä muiden joukkueiden kanssa. Laskutus tapahtuu jäsenjärjestelmän kautta. 

Valmennusmaksu

 • Voimistelijat maksavat 100% (pl. naisten sarjan edustusjoukkue)
 • Seuratuki kohdistuu portaittain painottaen SM-sarjan joukkueita ja Illusion linjaa
 • Määräytyy tuntitaulukon mukaisesti
 • Mahdollisuus saada vapautus vapaaoppilaspaikkaa hakemalla osittain tai kokonaan

Seuran hallintokulu

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • 40€/kausi
 • Laskutetaan budjetissa

Seuran olosuhdemaksu

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Määräytyy harjoitusmäärän ja joukkueelle osoitetun olosuhderesurssin mukaisesti
 • Laskutetaan harjoituskuukausilta budjetissa (ei heinäkuulta)

Seuran jäsenmaksu

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • 20€/vuosi
 • Laskutetaan vuoden ensimmäisessä laskussa

Lisenssit

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Joukkueet hoitavat itsenäisesti (ei budjetissa)

Puvut

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan
 • Joukkueet hoitavat itsenäisesti

Baletti, fysioterapia, LTP yms. valmennustuki

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan

Leirit

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan (alle 12v joukkue maksaa kaksi valmentajaa, yli 12v vähintään yhden valmentajan)
 • Talent-, SM-ringin sekä maajoukkueleireille joukkue maksaa vähintään yhden valmentajan ja seura maksaa toisen valmentajan. Jos leirille lähtee vain yksi valmentaja, maksaa kulut joukkue. Tämä tuki tulee automaattisesti, joten se huomioidaan suoraan budjetissa.
 • Poissaolotapauksissa mahdollisuus saada hyvitys, jos voimistelijaa ei ole ilmoitettu leirille tai jos lääkärintodistus toimitetaan Voimisteluliiton peruutusehtojen mukaisesti
 • Alle 12v. ja kilpa- sekä harrastesarjan joukkueet maksavat yhden valmentajan päivärahat (kokopäiväraha 43€, puolipäiväraha 20€).

Kotimaan kilpailut

 • Voimistelijat maksavat 100%
 • Sisältää osallistumismaksut, matkat, ruoat, yöpymiset, alle 12v kahden valmentajan kulut sekä yli 12v vähintään yhden valmentajan kulut
 • Laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan
 • Alle 12v. ja kilpa- sekä harrastesarjan joukkueet maksavat yhden valmentajan päivärahat (kokopäiväraha 43€, puolipäiväraha 20€).

Ulkomaan kilpailumatkat

 • Johtokunta vahvistaa tapauskohtaisesti. Tästä hakemus erikseen seuran hallitukselle (toimisto@illusion.fi)
 • Joukkueen kulut voimistelija maksaa 100%
 • Laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaan
 • CC-, WC, EM- ja MM-kilpailuihin johtokunta vahvistaa tuen vuosittain. Vuonna 2019 tuki on 40% joukkueen kuluista (osallistumismaksu, ulkomaan majoitus, kisaruokailut, kilpailun järjestäjän järjestämät matkakulut, ei sisällä kotimaan mahdollisia matka- ja majoituskuluja) sekä yhden valmentajan kulut (ulkomaan majoitus, kisaruokailut, kilpailun järjestäjän järjestämät matkakulut, ei sisällä kotimaan mahdollisia matka- ja majoituskuluja)
 • Kv-lisenssin voimistelijat maksavat 100% (lapset 5€, juniorit 15€ ja seniorit 25€)
 • Seura maksaa kv-lisenssin valmentajille

Ulkopuoliset kouluttajat

 • Yli 12-vuotiaiden SM-sarjan joukkueille seura maksaa JV-tiimin kutsumille ulkopuolisille kouluttajille ja tuomareille palkan sovitusti.

Laskutus

Laskutus tapahtuu myClub-järjestelmän kautta. Omia laskuja pääsee tarkastelemaan kirjautumalla jäsentilille. 

Valmennusmaksu, jäsenmaksu ja olosuhdemaksu laskutetaan ensimmäisessä laskussa, joka on mahdollista maksaa 2-3 erässä. Budjettierät määräytyvät joukkueen budjetin mukaan. Tasauserä laskutetaan touko-kesä/joulu-tammikuussa. Heinäkuussa ei laskuteta kuukausierää.

Laskut tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Jos haluat sopia maksusuunnitelmasta, ota yhteyttä ENNEN laskun eräpäivää osoitteeseen toimisto@illusion.fi.

Eräpäivästä 14 vuorokauden kuluttua lähetämme maksumuistutuksen, jossa on mukana 5€ muistutuslisä. Erääntyneiden laskujen perintä on ulkoistettu Vismalle. 

Jos maksuja ei ole suoritettu ja maksusuunnitelmaa sovittu, ei voimistelija voi osallistua joukkueen toimintaan. 

Huoltaja/harrastaja on itse vastuussa, että myClub-järjestelmässä on ajantasaiset yhteystiedot.

Sponsorit, yhteistyökumppanit ja varainhankinta

 Jos sinulla on mahdollisuus auttaa seuraamme ulkopuolisen rahallisen tuen saamisessa, ota yhteyttä Illusionin johtokuntaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@illusion.fi. Sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja tukemaan joukkueitamme. Joukkueet esiintyvät tai työskentelevät yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa, jäsenille lähetetään yhteistyökumppaneidemme tarjouksia ja seura edistää toiminnallaan yhteistyökumppaneiden omaa toimintaa ja myyntiä. Yhteistyökumppaniasioista vastaa seuran Metti Pelkonen metti.pelkonen@illusion.fi

Joukkueiden varainhankinta

 Joukkueet saavat myös itse hankkia omia sponsoreita/tukijoita. Tällöin joukkueen osuus tuesta on 90% ja seuran 10%. Joukkue voi mainostaa tukijoitaan omalla Instagram-tilillään sekä nettisivuilla oman joukkueensa sivuilla (ei seuran etusivulla). Lisäksi joukkue voi hankkia esimerkiksi paidan, johon painattaa tukijoiden logoja. Seuran yhteisiin edustusvaatteisiin ei saa tehdä painatuksia tai kiinnittää logoja. Sponsorisopimukset tulee toimittaa osoitteeseen toimisto@illusion.fi laskutusta varten. Joukkue saa itse määritellä sponsorimaksut ja muokata sponsorointisopimuksen. Joukkuekoordinaattori merkitsee yhteiseen yhteistyökumppanitaulukkoon hankkimansa sponsorit.

Joukkueet voivat myös harjoittaa varainhankintaa talkootyöllä. Tällöin joukkue saa 100% tuotosta. Varainhankinnat tulee aina hyväksyttää seuran talousvastaavalla ottamalla yhteyttä osoitteeseen toimisto@illusion.fi . Myös kaikki varainhankinnat joukkuekoordinaattori merkitsee yhteiseen taulukkoon.

Illusionin edustusasu

Seuran voimistelijoilla on kisoissa ja tapahtumissa yllä seuran yhtenäinen edustusasu. Tämä hankintaan budjetin ulkopuolella suoraa Piruetilta seuratilauksena. Piruetin mallistosta löytyy mm. musta treenitoppi, sisätakki ja treenikassi. Näiden tilaus suoraa piruetilta www.piruetti.fi -> seuratilaus, johon tunnus Illusion2021. 

Käytettyjä edustusasuja voi myydä ja ostaa Illusionin Facebook-kirppiksellä sekä seuran järjestämissä kirpputoritapahtumissa.

Jäsenrekisteri ja ilmoittautuminen

Jokainen valmennusryhmän voimistelija rekisteröityy itse Illusionin jäseneksi myClubin kautta. Näistä tiedoista koostuu Illusionin jäsen- ja kilparekisteri, joka on luonteeltaan henkilötietorekisteri.

Jokainen voimistelija/huoltaja huolehtii rekisteröitymistietojen päivittämisestä.  Illusion tarvitsee tätä henkilötietorekisteriä muun muassa joukkueiden kokoonpanojen tietoihin, vanhemmille tiedottamiseen sekä laskutukseen. Huoltaja voi tarkistaa tiedot aina netistä jäsentietopalvelusta.

Huoltaja on vastuussa oikeiden yhteystietojen ilmoittamisesta. Jos esimerkiksi lasku ei tule perille väärän sähköpostiosoitteen vuoksi, on lasku silti perintäkelpoinen ja maksumuistutuslisät tulevat maksettavaksi.

Viestintä

Illusionissa on käytössä sisäiseen viestintään Basecamp-sovellus, joka toimii sekä verkkoselaimessa, että mobiiliversiona.

Valmentajat ja joukkuekoordinaattorit tiedottavat vanhempia pääosin Basecampin kautta. Lisäksi nopeampaan viestintään käytössä Whatsapp-sovellus, jossa tiedotetaan saman vuorokauden aikana reagoitaviin asioihin. Seura tiedottaa vanhempia lisäksi myClub-järjestelmän kautta ilmoittautumistiedoissa antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jokaisella joukkueella on nimetty joukkuekoordinaattori, joka toimii linkkinä vanhempien ja seuran toimijoiden välillä. Vanhemmat kysyvät joukkuekoordinaattorilta joukkueen toimintaan liittyvät kysymykset. Oma valmentaja vastaa valmennuksellisista asioista.

Vastuuvalmentaja antaa kauden puolivälissä välipalautteen ja pitää kauden lopussa kehityskeskustelun. Vanhemmat voivat olla koska tahansa kauden aikana valmentajaan yhteydessä , erityisesti silloin, jos jokin valmennukseen liittyvä asia mietityttää tai vaivaa mieltä. Näin asiat tulevat tietoon ja niihin voidaan puuttua.

Yhteystiedot

Seuran kilpailutoiminnasta ja joukkueista löytyy lisätietoa seuran kotisivuilta www.illusion.fi.

Seuran toimintaa koskevissa kysymyksissä ensisijainen kontakti on seuran toiminnanjohtaja metti.pelkonen@ıllusion.fi. Talousasioissa yhteydenotto toimisto@illusion.fi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Miten harraste- ja kilpatoiminta eroaa vanhempien näkökulmasta? 

 • Valmennus yksilöllisempää ja tavoitteellisempaa
 • Kilpailevien joukkueiden eli kaikkien joukkuevoimistelujoukkueiden vanhemmat velvoitetaan osallistumaan seuratalkoisiin, joista tuotto kokonaisuudessaan seuralle kattamaan kilpatoiminnan kuluja. 
 • Lisäksi joukkueet päättävät itse, mitä varainhankintaa tekevät kauden aikana joukkueen hyväksi. 
 • Perheen tulee sitoutua kauden tapahtumiin, kuten harjoituksiin, leireihin ja kilpailuihin. Mahdolliset poissaolot tulee neuvotella valmentajan kanssa etukäteen. 
 • Perhe sitoutuu koko kevät- tai syyskauteen (tammi-toukokuu ja kesä-joulukuu) ja sen kustannuksiin. Mahdollisissa lopettamistapauksissa budjettikuluja ei hyvitetä. 
 • Vastuuvalmentaja antaa kauden puolivälissä välipalautteen ja pitää kauden lopussa kehityskeskustelun. 
 • Voimistelija tarvitsee vanhemmilta tukea harrastukseen, kuten kannustusta, urheilijan ravinnosta, levosta ja palautumisesta huolehtimista. 
 • Vanhempainpalaverit vähintään kaksi kertaa kaudessa. 
 • Voimistelijalle tulee hankkia lisenssi (lisenssikausi 1.9.-31.8.) ja huolehtia kilpaurheilun kattavasta tapaturmavakuutuksesta
 • Voimistelijalle tulee hankkia seuran edustusvaatteet.
 • Joukkueilla virallisena sisäviestinnän kanavana toimii Basecamp-sovellus. 

Miten harraste- ja kilpatoiminta eroaa voimistelijan näkökulmasta? 

 • Valmennus yksilöllisempää ja tavoitteellisempaa
 • Joukkue luo yhteiset pelisäännöt, joihin kaikki joukkueen voimistelijat sitoutuvat
 • Voimistelija sitoutuu kauden tapahtumiin, kuten harjoituksiin, leireille ja kilpailuihin. Joukkue sopii yhdessä vanhempien kanssa, mitkä ovat joukkueessa sallittuja poissaolojen syitä. Poissaoloista neuvotellaan valmentajan kanssa hyvissä ajoin.
 • Joukkueen yhteishenkeä kohotetaan mm. vähintään kerran kaudessa järjestettävien joukkueiltojen avulla.