Yleistä Illusionista


Illusion tänäpäivänä

Illusion on marraskuussa 2014 perustettu voimistelun ja tanssin erikoisseura ja lasten ja nuorten Tähtiseura. Vaajakosken lisäksi toimintaa tarjotaan myös Jyskässä ja Laukaassa. Illusionilla on oma vuokrahalli Misukankujalla, jossa harjoittelevat aamupäivisin Ikiliike-ryhmä ja iltaisin joukkuevoimistelijat.

Seuran toimintaa koordinoi johtokunta yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja harrastepäällikkö ja päävalmentaja.

Toimintaamme ohjaavat seuran toiminta-ajatus, visio, missio sekä seuran nimeämät arvot. Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry (Illusion) tarjoaa harrasteliikuntaa vauvaryhmistä senioreihin sekä kilpailutoimintaa tanssillisessa voimistelussa ja joukkuevoimistelussa. Harrastajalle tarjotaan yksilöllinen polku harrasteliikunnassa, tanssillisessa voimistelussa, joukkuevoimistelun kilpailutoiminnassa sekä Illusion linjan huippupolulla.

Yhdistys on aatteellista tarkoitusta varten perustettu organisaatio, jossa toimiminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista. Yhdistyksen tulee noudattaa yhdistyslakia sekä muita yhdistystä koskevia lainsäädäntöjä, määräyksiä sekä yhdistyksen omia sääntöjä.

Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion ry on rekisteröity yhdistys, jolla on määritellyt oikeudet ja velvollisuudet. Ylin päätösvalta on yhdistyksen jäsenillä yhdistyksen vuosikokouksissa. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on kokouksissa yksi ääni.

Seurassamme jäseneksi liitytään maksamalla seuran vuosittainen jäsenmaksu. Tämä katsotaan ilmoitukseksi yhdistyksen johtokunnalle halusta liittyä seuran jäseneksi. Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan Illusionin sääntöjä. Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle.

Jäsenmäärä vuonna 2023

 • 1004, joista
  • 719 alle 18-vuotiasta

Kuuluu jäsenseurana seuraaviin

 • Suomen Voimisteluliitto
 • Keski-Suomen Liikunta, KesLi ry

Työntekijöitä yhteensä

 • kuukausipalkkaisia työntekijöitä 9, joista
  • 5 valmentajaa/ohjaajaa
  • 4 hallinnon työntekijää (osa työajasta ohjausta ja valmennusta)
 • tuntityöntekijöitä 35

Harrasteliikuntaryhmiä

 • 29 lasten harrasteliikuntaryhmää
 • 9 koulun kerhoa (Suomen malli)
 • 2 Jyväskylän kaupungin liikuntaveturiryhmää
 • 5 ikiliike-tuntia
 • 8 ryhmäliikuntatuntia
 • 1 aikuisten joukkuevoimistelujoukkue

Valmennustoimintaa

 • 17 joukkuevoimistelujoukkuetta
 • 1 yhteistyöjoukkue (Minetit, Illusion & TaSi)
 • 3 tanssillisen voimistelun joukkuetta

Vapaaehtoistoimintaa

 • johtokunta
 • joukkuekoordinaattorit
 • seuran talkoot ja tapahtumat